Głęboszować czy nie...

 • głębosz trójsekcyjny
  głębosz trójsekcyjny

Głębosz jest maszyną rolniczą służącą do polepszenia właściwości obszaru uprawowego. Przeznaczony jest do wstępnego spulchniania warstwy podornej. Głębosz służy do spulchniania gleby na głębokość do 500 mm, w celu polepszenia jej właściwości fizycznych i biologicznych. Taki efekt uzyskuje się głównie przez napowietrzanie i nawadnianie dolnych warstw gleby co przywraca prawidłowe stosunki wodno powietrzne w glebie i sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego. Głęboszowanie stosuje się najczęściej na glebach pod uprawę buraków cukrowych, a także rzepaku czy lucerny. Stosując głęboszowanie co 4 lata można uzyskać wyższe plony o dobrej jakości bez względu na niesprzyjające warunki pogodowe.

Przesłanki do stosowania głęboszowania

 • Nierówne wschody - niska obsada
 • Niskie plony o złej jakości korzenia
 • Zła gospodarka wodna - pojawiające się wiosną zastoiska wodne
 • Wystąpienia chorób grzybowych
 • Zwiększone straty podczas zbioru
 • Wyższe zanieczyszczenie korzeni


Dzięki zastosowaniu głęboszowania uzyskujemy wymierne korzyści:

 • Możliwość wcześniejszego wykonania siewu
 • Równe wschody - wysoka obsada
 • Optymalne warunki wodno-powietrzne w glebie
 • Dobrej jakości surowiec bez korzeni bocznych
 • Wysoki plon
 • Małe straty podczas zbioru
 • Mniejsze zanieczyszczenie
 • Korzystny wpływ na plonowanie upraw następczych