Balustrady zewnętrzne

Balustrada umieszczona na jednym z mławskich budynków.

W całości stalowa. Wykonana z profilu zamkniętego - o przekroju kwadratowym.

Osłony zejść do garażu wykonane z prętów stalowych a od góry zamkniętych profilem o przekroju kołowym.

Wszystko zabezpieczono antykorozyjnie farbą FD50 lub Hammerite.